WELKOM OP DE WEBSITE VAN HANS SCHOOTS
zelfstandig onderzoeker en publicist


LAATSTE UPDATE MAANDAG 29 SEPTEMBER
2014
Contact: info@hansschoots.nl

Zie ook Publicatielijst en Schoots Publicaties en Producties


...Boris van der Ham...Stromenland...Bert Haanstra...Moderne kunst en politiek...Surrealisme...Joris Ivens...Hoos Blotkamp...de Franse Tijd...Cultuurgids Madrid...Martha Gellhorn...jaren vijftig...


DE BEKENTENIS VAN BORIS VAN DER HAM (D66)

In zijn boek De koning kun je niet spelen, toneelwetten voor kiezers en politici, deed voormalig D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham zomer 2014 een opmerkelijke bekentenis. Hij was een tijdlang woordvoerder voor economische zaken, natuur en milieu en schrijft nu terugblikkend over het jarenlange debat over de Zeeuwse Hedwigepolder:

'Wat een idiote afspraak om zo'n poldertje onder water te zetten. Voor zoiets kan toch een praktische oplossing worden gevonden? Wat zonde van de echte en vooral de onechte emoties.'

Een verrassende uitspraak, omdat D66 de fameuze ontpolderingsplannen te vuur en te zwaard heeft verdedigd. In zijn boek legt Van der Ham uit waarom het dat deed. Terwijl CDA-minister Gerda Verburg de afspraken over ontpoldering moest verdedigen, was de CDA-achterban ertegen, schrijft hij. De PvdA, ook in de regering, was voor. 'De afspraken tussen de coalitiepartners CDA en PvdA waren in beton gegoten, maar hier was eindelijk een onderwerp waar de twee coalitiepartijen verschillend over dachten. De kwestie van de Hedwigepolder werd door de oppositie aangegrepen om het slechte natuurbeleid in zijn geheel aan de kaak te stellen, en coalitiepartij PvdA benutte het om het groene imago wat meer kleur op de wangen te geven.'

Van der Ham voegt hier nog aan toe: 'Achter de schermen werd er door de meeste Kamerleden echter lacherig gedaan over de kwestie.'

De discussie ging dus niet over het onderwerp zelf, maar was een voorwendsel voor wat anders. Wat er wel mede toe heeft geleid dat in Nederland de scheidslijn tussen wel of niet 'voor de natuur' jarenlang werd bepaald door de vraag of je voor of tegen ontpoldering van de Hedwigepolder was. Van der Ham is naast eerlijk dan ook een beetje lichtzinnig: hij staat er weinig bij stil hoe groot de maatschappelijke gevolgen zijn geweest. Niet toevallig kreeg hij al snel na zijn bekentenis bezwerende tweets met de boodschap: 'Nou niet weer de Hedwigepolder noemen Boris'.

In mijn boek Stromenland. De wereld rond de Westerschelde dat voorjaar 2013 verscheen, was een van de conclusies, na gesprekken met deskundigen en het lezen van hun talloze wetenschappelijke onderzoeken, dat de Hedwigepolder weinig verschil maakt voor het natuurbeheer van de Westerschelde – de zaak waar het eigenlijk om had moeten gaan. De Haagse obsessie met het 'poldertje' heeft juist tot gevolg gehad dat er weinig politieke aandacht voor het grotere plaatje was, dus voor het natuurbelang als geheel.
Zie ook het interview met Lezentv over Stromenland, dat onder meer gaat over de Haagse psychologie. Ga naar Lezentv


STROMENLAND
IN BRANDS MET BOEKEN
Op 12 mei 2013 ging Brands met Boeken op Nederland 1 over Het been in de IJssel van Joris van Casteren en Stromenland van Hans Schoots. Bekijk hier de tv-uitzending...


'STROMENLAND VERPLICHTE STOF VOOR ELKE ZEEUWSE POLITICUS'

Op vrijdag 19 april 2013 werd Stromenland. De wereld rond de Westerschelde gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt in Middelburg. 'Dit boek is verplichte stof voor elke Zeeuwse politicus', verklaarde het Zeeuwse voormalig Tweede Kamerlid Siem Buijs. Lees verder onder de rubriek Nieuws


__________________________________________________


TENTOONSTELLING EN BOEK OVER
BERT HAANSTRA ALS SCHILDER, TEKENAAR, FOTOGRAAF
Voor Bert Haanstra tegen 1950 professioneel filmmaker werd, werkte hij als persfotograaf en kunstschilder. Dat hij ook op dat gebied talenten had, is van 16 augustus t/m 15 oktober 2014 te zien op een tentoonstelling in het Donaldson Instituut, Dorpsstraat 612 in Noord-Scharwoude. Daar wordt een aantal van zijn schilderijen - vaak voor het eerst - geëxposeerd. Verder zijn er tekeningen en foto's.

Bij de opening verscheen het boek Bert Haanstra, schilder, tekenaar, fotograaf van Hans Schoots, die ook de research voor de tentoonstelling deed. Het boek (prijs 24,95 euro, hard cover, 28x28 cm, 96 pag, volledig in kleur, vormgeving Piet Schreuders) is te bestellen bij www.donaldsoninstituut.nl

Beluister het interview in Tros Nieuwsshow op 2u18min


Een zelfportret van Bert Haanstra uit de jaren veertig

Zie voor veel meer info over Bert Haanstra www.berthaanstra.nl


DE ZWIJGENDE MEERDERHEID DER KUNSTENAARS
Tussen het modernisme van De Stijl na de Eerste Wereldoorlog en de revolutie van Cobra eind jaren veertig ging de meerderheid van de Nederlandse kunstenaars een weg van gematigde vernieuwing. Lees verder...


MODERNE KUNST EN POLITIEK
In twee recente boeken over kunstgeschiedenis wordt de relatie tussen het modernisme in de beeldende kunsten en de politieke ideologieën van de twintigste eeuw aan de orde gesteld. In The Liberation of painting. Modernism and Anarchism in Avant Guerre Paris stelt de Amerikaanse Patricia Leighten dat de moderne kunst van voor de Eerste Wereldoorlog sterk werd beïnvloed door het anarchisme. In Kunstenaars van de Kultuurkamer concludeert de Nederlandse Claartje Wesselink dat de Nederlandse kunstwereld, met Stedelijk Museumdirecteur Willem Sandberg voorop, er na de Tweede Wereldoorlog toe neigde realistische kunst als moreel 'fout' te beschouwen en abstracte kunst als 'goed'.

Willem Sandberg had ongelijk. In Nederland was de meest vooraanstaande kunstenaar in het verzet tegen bezetting en antisemitisme de welhaast classicistische beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen, terwijl modernistische kunstenaars zich wereldwijd wisten te verbinden met alle grote ideologieën van de eeuw: het kapitalisme, het communisme, het fascisme, het nazisme en inderdaad ook het anarchisme. Omgekeerd wisten al deze denkrichtingen en maatschappijen het modernisme te incorporeren. Ook het nazisme, waarvan wel de foto's van Hitler boven de maquettes van een classicistisch nieuw centrum van Berlijn bekend zijn, maar niet het feit dat de meeste utiliteitsbouw in nazi-Duitsland modernistisch was. Uitgesproken modernistische filmmakers als Leni Riefenstahl en Walter Ruttmann waren er prominenten.

Het artikel 'The avant-garde's adaptability to the ideologies of the 20th century' gaat uitvoerig op deze kwesties in, met de avant-gardefilm als uitgangspunt, maar een blik op de maatschappelijke positie van de hele moderne kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw. Lees verder…

De twee genoemde boeken zijn gerecenseerd in NRC Handelsblad van 27 juni 2014.


HET SURREALISTISCHE DENKEN VAN SALVADOR DALÍ
In 2013 was in het Centre Pompidou in Parijs en het Reina Sofia in Madrid het grootste retospectief van Salvador Dalí te zien sinds dertig jaar. Maar Dalí was misschien interessanter vanwege zijn ideeën en zijn levenshouding dan vanwege zijn kunstwerken. Lees verder...


NIEUWE WEBSITE STICHTING JORIS IVENS - MAAR DE FEITEN KLOPPEN ER NIET
In juli 2014 ging de nieuwe website van de in Nijmegen gevestigde Europese Stichting Joris Ivens online. Dat daar binnenkort het gedigitaliseerde archief op te vinden zal zijn, is natuurlijk heel goed nieuws. Wijzigingen in het bestuur en andere ontwikkelingen gaven zelfs enige hoop dat de stichting minder fanclub en meer wetenschappelijk ging worden. Maar de nieuwe site blijft onbetrouwbaar. Hier volgen twee voorbeelden uit vele.

In de rubriek 'Biografie' wordt Ivens' tienjarige verblijf in stalinistisch Oost-Europa met een enkele zin van onjuistheden en verhulling afgehandeld. Lees hierover verder...

Naar aanleiding van de Franse uitbreng van een dvd-set met daarop de complete twaalfurige lofzang op de Culturele Revolutie Hoe Yukong de bergen verzette, wordt op de website de geschiedenis van deze film uit de doeken gedaan. Het is grotendeels een samenvatting van de visie die Ivens er in zijn memoires van begin jaren tachtig op had. Zo lezen we weer dat Ivens en zijn echtgenote Marceline Loridan van de Chinese premier Zhou Enlai carte blanche kregen om te filmen 'wat en waar ze wilden' om 'China te filmen zoals het nu was.' Dat de werkelijkheid heel anders was, staat er niet bij. Er wordt om alle heikele punten heen gedraaid. De filmmakers spraken geen Chinees en moesten zich door partijfunctionarissen laten leiden. De film geeft een volkomen vals beeld van de toenmalige toestand in China; Ivens en Loridan geloofden heilig in de Culturele Revolutie en schotelden hun Westerse publiek niet de feiten maar een niet-bestaande utopie voor; dit was misschien zelfmisleiding, maar daarmee ook misleiding van de toeschouwers; delen ervan zijn geënsceneerd terwijl we nu opnieuw te lezen krijgen dat ze spontaan werden opgenomen (bijvoorbeeld het deel De apotheek). Ook het deel De professor is uiternate synisch. hierin krijgen we een hoogleraar te zien die dankbaar is voor het feit dat Rode Gardisten hem er hardhandig op hebben gewezen dan 'de praktijk' belangrijker is dan theorie. In het werkelijke chinese leven hebben talrijke universitaire medewerkers na mishandeling en vervolging zelfmoord gepleegd. Deze dingen zijn allang bekend, maar hier worden ze opnieuw niet de moeite van het vermelden waard gevonden. Kanttekeningen bij de film zijn ook door Chinese betrokkenen zelf geplaatst in René Seegers' documentaire Een oude vriend van het Chinese volk (vpro, 2008). Lees verder...


Joris Ivens (2e van links) en Marceline Loridan (met microfoon) op een massabijeenkomst tijdens de Culturele Revolutie

Om je te informeren kun je nu dus ook Yukong zelf bekijken, al valt dat niet mee. Het gaat hier beslist niet om een artistieke klassieker. Midden jaren negentig, toen de Europese Stichting Joris Ivens nog in Amsterdam gevestigd was en een andere personele bezetting had, heeft de stichting eens een tentoonstelling in het Filmmuseum georganiseerd waarvoor kunstenaars werd gevraagd werk te maken, geïnspireerd op Joris Ivens. Daar ben ik ook nog bij betrokken geweest. Probleempje: veel van die kunstenaars hadden nog nooit van Ivens gehoord. Er werd dus een seminar in het Filmmuseum georganiseerd waar ook De apotheek werd vertoond, algemeen als het beste deel uit Yukong beschouwd. Maar na een minuut of tien begon het publiek hoorbaar ongemakkelijk op de stoelen te schuiven. Ik zat naast een toenmalig staflid van de Stichting, die fluisterend opperde: 'Zullen we hem maar af zetten?' Dat gebeurde toch maar niet, zodat de zaal met overduidelijke tegenzin De apotheek moest uitzitten.

Op de stichtingswebsite wordt het verhaal over Yukong besloten met de nogal curieuze zin: 'De enige Chinese leider waar Ivens nooit contact mee heeft gehad is Mao Zedong. Spijt heeft hij daar niet van.' Dit is hogere wetenschap, gezien het feit dat Ivens al 25 jaar geleden is overleden. Maar ook bij leven was het beslist niet waar. Ja, wel toen Mao dood was (1976) en daarna in Beijing half in ongenade was gevallen en de nieuwe leider Deng Xiaoping Ivens wél ontving. Maar tijdens de Culturele Revolutie citeerde Ivens Mao te uit en te na en had hij de Grote Roerganger maar al te graag gesproken. Hij ontmoette wel Mao's later verguisde echtgenote Jiang Qing en poseerde zelfs met haar op het podium na een van haar revolutionaire opera's, die fraaie namen hadden als Het Rode Vrouwendetachement en De verovering van de Tijgerberg door strategie.

Waarom de waarheid over Yukong een jaar of veertig na dato in Nijmegen nog steeds moet worden verzwegen, is nauwelijks te vatten.

Hans Schoots, 14 juli 2014.


VOORMALIG FILMMUSEUMDIRECTEUR HOOS BLOTKAMP OVERLEDEN
Hoos Blotkamp overleed op 3 april 2014 in Den Haag. Reden voor een terugblik in Een kleine geschiedenis van het Filmmuseum (update 21-5-2014)

In een in memoriam op de website van EYE zegt voormalig adjunct-directeur en filmmaker Peter Delpeut onder meer: 'De filosofie die zij meebracht uit haar museale en kunsthistorische achtergrond, was in de filmwereld eind jaren tachtig nog nieuw.'


WIE WAS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG
Nu het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog begon, is de discussie over de vraag wie 'de schuldige' is ook weer actueel. Zo zegt Christopher Clark in zjn recente boek Slaapwandelaars terecht dat er niet één verantwoordelijke was. Het is een debat dat die hele honderd jaar al loopt. Een voorbeeldje...

__________________________________________________

200 JAAR GELEDEN LIEP DE FRANSE TIJD OP ZIJN EINDE

Lees hier: Hans Schoots, ARISTOCRATEN, YVERAARS EN SLIJMGASTEN - In tien stappen door de Franse Tijd

Een overzicht van de Franse Tijd in tien hoofdstukken - oorspronkelijk artikelen in Historisch Nieuwsblad. Op basis van de actuele literatuur, aangevuld met links naar andere gratis boeken online en radioprogramma's.

____________________________________________

KEES BRUSSE EN MENSEN VAN MORGEN
Op 9 december 2013 overleed acteur en filmmaker Kees Brusse. In 2014 is het een halve eeuw geleden dat zijn film Mensen van morgen uitkwam. Daarin praten jongeren van 1964 over hun leven en hun dromen. Er zat verandering in de lucht, maar wat er allemaal nog zou volgen, kon toen niemand voorzien. Lees verder...


DE JAREN VIJFTIG WAREN NIET SUF
Anders dan de jongeren van de jaren zestig vaak dachten, waren de jaren vijftig in Nederland in veel opzichten een tijd van voortvarende modernisering. Lees verder...


DE POPULUXE VAN DE AMERIKAANSE JAREN VIJFTIG
Het Amerika van de jaren vijftig had veel weg van een kinderspeeltuin. Lees verder...


HERINNERINGEN AAN DE TILBURGSE POPSCENE
VAN EIND JAREN ZESTIG

Volg de links hieronder:

Manager van Veni Vidi Vici

Deejay in de Hills Club

The Outsiders in Tilburg en aan de Amstel

Hippie in de Drunense Duinen - Club La Vigne

Golden Earrings

Impressies uit de Tilburgse scene

____________________________________________

STEDENREIS MADRID
Voor de reiziger die verder wil kijken dan de oppervlakte van de Madrileense cultuur is het boek Ongenaakbaar Madrid onmisbaar.

Redactie Arjen Fortuin en Hans Schoots, met bijdragen van een groot aantal prominente Spanjekenners uit Nederland en Vlaanderen.

'In Ongenaakbaar Madrid is de liefde voor Madrid voelbaar aanwezig... Een onweerstaanbare uitnodiging tot een bezoek aan de stad...' (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Inhoudsopgave en bestellen...

__________________________________________________

OP VISITE BIJ MARTHA GELLHORN
Sinds 22 juli 2012 zendt de Amerikaanse kwaliteitszender HBO de televisiefilm Hemingway & Gellhorn uit, over de onstuimige verhouding tussen schrijver en avonturier Ernest Hemingway en oorlogsverslaggever Martha Gellhorn, met niemand minder dan Nicole Kidman in de vrouwelijke hoofdrol. HBO is ook in Nederland via verschillende (betaal)kanalen te bekijken.

In 1995 was ik in Londen op visite bij de inmiddels overleden Martha Gellhorn. Lees verder...


Clive Owen en Nicole Kidman als Hemingway en Gellhorn

Hemingway en Gellhorn figureren ook in Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens. Lees hier hoofdstuk 10 Het Spaanse labyrinth (1937)

De liefde tussen Gellhorn en Hemingway speelde zich af tegen de achtergrond van de burgeroorlog in Spanje (1936-1939).
Lees hier veel meer over de Spaanse Burgeroorlog


DE DONKERE KAMER VAN DAMOKLES IN DE FILM
De verfilming van W.F. Hermans' roman De donkere kamer van Damokles door Fons Rademakers (1963) zette de toon voor de Nederlandse cinema over de Tweede Wereldoorlog in de daarop volgende decennia. Lees verder...


MIJNHEER NEDERLAND EN HET 'WIJ-GEVOEL'
De Maand van de Geschiedenis 2011 stond in het teken van het 'Wij-gevoel'. Dus kwam er in de Maand van de Geschiedeniskrant een stuk over Mijnheer Nederland, de filmmaker Bert Haanstra. Lees verder...


DE READE FLAGGE
In 1892 ging vijfzesde van de totale Nederlandse armenzorg naar Friesland. Geen wonder dat het socialisme er in vruchtbare bodem viel. De bevlogen ex-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis vond er zijn trouwste aanhangers en de Friese advocaat Pieter Jelles Troelstra verdedigde er opgepakte activisten die recht voor allen eisten.

Zie mijn artikel in nummer 6-2011 van Historisch Nieuwsblad of lees verder...

Ferdinand Domela Nieuwenhuis


PARIJS NA DE BEVRIJDING
De Britse historicus Antony Beevor heeft terecht veel aandacht en veel lezers getrokken met zijn boeken over de Slag bij Stalingrad en de ondergang van Berlijn in 1945. Geen wonder dat zijn Nederlandse uitgever nu een boek van hem uit 1994 onder het stof vandaan heeft gehaald en in vertaling heeft uitgebracht. In september 2010 verscheen Parijs na de bevrijding. Bedoeld wordt de bevrijding van Parijs in 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw is het een bijzonder lezenswaardig werk.
Lees verder…


ÉMILE ZOLA ALS JOURNALIST
Voor Historisch Nieuwsblad nummer 6-2010 trad Geert Mak op als gasthoofdredacteur. Zijn thema was journalistiek in de twintigste (en negentiende) eeuw. Ik schreef voor het nummer een artikel over het journalistieke werk en de maatschappelijke bemoeienis van de Franse schrijver Émile Zola.
Lees verder...


COLUMNS IN DE FILMKRANT
'Filmhistoricus Hans Schoots legt maandelijks de filmkritiek op de sofa', luidde de aanhef van de column 'Analyze this' in de Filmkrant.
Lees verder...

Alle teksten op deze site © Hans Schoots

Ontwerp en websitebouw: Rob Zeeman, Amsterdam
Redactie en websitebeheer: Hans Schoots

Foto's in de menubalk boven v.l.n.r.: De Newyorkse gangsterbaas Abe Reles doodgeschoten / Architect Mies van der Rohe in Chicago (r.) / Communistenleider Paul de Groot / Hitlers favoriete filmregisseur Leni Riefenstahl