WELKOM OP DE WEBSITE VAN HANS SCHOOTS
onafhankelijk onderzoeker en schrijver


LAATSTE UPDATE VRIJDAG 27 MEI 2016

Contact: hschoots@wxs.nl

Zie ook Publicatielijst
Niet meer op Twitter of Facebook

Check out Hans Schoots op Academia.edu
OP DEZE PAGINA:
50 jaar 'Grote Proletarische Culturele Revolutie' ...
OORLOG EN VREDE: ... 9/11 ... Vietnam ... Koude Oorlog ... Tweede Wereldoorlog ... Spaanse Burgeroorlog ... Franse Tijd ...
EN VERDER: ... Moderne kunst en de ideologieën van de Twintigste Eeuw ... De cultuur van Madrid

OP DE NIEUWSPAGINA:
100 jaar Bert Haanstra ... Bert Haanstra filmer van Nederland ... de Hollandse Documentaire School ... Van Fanfare tot Spetters ... schilder Bert Haanstra ... Twee jaar Stromenland ...
Scheepsbouw .... Spaanse BurgeroorlogFotograaf Robert Capa op D-Day. Foto David Scherman >

 

NIEUW BOEK OVER JORIS IVENS IN AANTOCHT
Als u het mij vraagt is mijn boek Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens nog volop actueel. Niettemin: er is nieuwe documentatie en er zijn nieuwe inzichten over de Nederlandse filmmaker. Vandaar mijn komende nieuwe boek over Ivens, dat geen update wordt van het vorige, maar ernaast staat. Er zal een aantal hoofdthema's in worden besproken op basis van de nieuwste stand van het onderzoek. De verschijning wordt verwacht in het najaar van 2016. Lees verder na de afbeelding...De Turkse uitgave van Gevaarlijk leven.


Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens staat zowel in het Nederlands als in het Engels gratis en compleet online.

Complete free text of Living Dangerously. A Biography of Joris Ivens


OPINIES OVER GEVAARLIJK LEVEN:

'Het beste boek dat over Joris Ivens is geschreven.'
(Ian Buruma)

'Een mooie biografie, waarin voorlopig alle laatste woorden over Ivens gezegd lijken te zijn.'
(Jan Blokker in de Volkskrant)

'In de appreciatie van de Nederlandse filmer Joris Ivens zijn grofweg twee perioden te onderscheiden: die van voor de publicatie van de voortreffelijke biografie van Hans Schoots (Gevaarlijk leven, 1995) en die daarna.'
(Raymond van den Boogaard in NRC Handelsblad)


Lees meer over Joris Ivens...


50 JAAR 'GROTE PROLETARISCHE CULTURELE REVOLUTIE'


Foto Li Zhensheng

Op 16 mei 1966 werd in China de Culturele Revolutie ontketend. Hij teisterde China tot 1976; een menselijke ramp van onvoorstelbare omvang. Hieronder enkele artikelen:


HET RODE BOEKJE REVISITED

DE DOOD VAN SPRONGETJE VOORWAARTS

In mei 2016 verschijnt: Frank Dikötter - De Culturele Revolutie

 Joris Ivens in gesprek met Mao´s echtgenote Jiang Qing, 1971. Op 1 augustus dat jaar bezochten Ivens en zijn compagnon Marceline Loridan met Jiang Qing de revolutionaire opera Het Rode Vrouwendetachement. Ze waren dolenthousiast over de Culturele Revolutie en namen het verzoek van premier Zhou Enlai er een film over te maken graag aan. Gelijktijdig werd de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni door Zhou naar China uitgenodigd. Hij maakte er de lange documentaire China, die volgens Loridan blijk gaf van een 'schennende camera' en 'de ideologische crisis in de Westerse samenleving.'Het Rode Vrouwendetachement

 

OORLOG EN VREDE __________________________________________


ESCAPISME MAG
Toen Frans Afman, de bestuursvoorzitter van het Nederlands Filmfestival in Utrecht, acht dagen na 9/11 het festival opende met verwijzing naar 'de strijd voor het behoud van vrijheid en democratie' die Amerika voerde, wekten zijn emoties eigenlijk vooral bevreemding bij de aanwezigen.
Lees verder...


PETER ARNETT - LIVE FROM THE BATTLEFIELD
Toen Peter Arnett wereldberoemd werd met live-verslagen van de bombardementen op Bagdad in de Eerste Golfoorlog, was hij al dertig jaar reporter op de slagvelden van vele landen. De helft van zijn memoires met de titel Live from the Battlefield gaan over Vietnam waar hij van 1962-1975 werkte. Lees verder...


APOCALYPSE NOW: 'HET ULTIEME THEMAPARK'
Francis Ford Coppola's Apocalypse Now blijft een grootse film over het menselijk tekort, maar wie, voor zover via een speelfilm mogelijk, dichter bij de realiteit van de Vietnamoorlog wil komen, kan misschien beter Full Metal Jacket, Platoon of The Deerhunter bekijken. Lees verder...


JORIS IVENS AND VIETNAM: ENTANGLEMENTS AT THE SEVENTEENTH PARALLEL
Filmmakers Joris Ivens and Marceline Loridan hardly knew the backgrounds of the war that was raging at Vietnams seventeenth parallel, but made an influential film about it. Read more...


NAWEEËN VAN DE VIETNAMOORLOG: IVENS' PRISONERS DILEMMA
Over Amerikaanse krijgsgevangenen in Noord-Vietnam. Lees verder... English follows Dutch


BERT HAANSTRA EN DE KOUDE OORLOG
Haanstra's films waren tijdens de Koude Oorlog ook in Oost-Europa populair. In zijn contacten met het oosten verklaarde hij zich een groot voorstander van de uitwisseling van filmers en kunstenaars, 'maar ik wil niet de kans lopen als een (klein) (s)pionnetje te dienen.' Lees verder...


WANDADEN VAN DE WEHRMACHT IN OOST-EUROPA
De Duitse Wehrmacht liet zich gebruiken als instrument voor Hitlers rassenpolitiek. Lees Verbrecherischen Befehle


PROPAGANDAFILMS UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
Het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam wijdde ooit een programma aan propagandafilms uit de Tweede Wereldoorlog. Lees verder...


DE WEG NAAR DE AFGROND - ERNST JÜNGER EN DUITSLAND
Een conservatieve Duitse officier werd na de Tweede Wereldoorlog symbool van verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. Lees verder...


PARIJS NA DE BEVRIJDING
De Britse historicus Antony Beevor heeft terecht veel aandacht en veel lezers getrokken met zijn boeken over de Slag bij Stalingrad en de ondergang van Berlijn in 1945. Zijn Nederlandse uitgever heeft daarna ook een boek van hem uit 1994 in vertaling uitgebracht: Parijs na de bevrijding. Bedoeld wordt de bevrijding van Parijs in 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw een bijzonder lezenswaardig boek. Lees verder…


DE TWEEDE WERELDOORLOG ALS SPIEGELPALEIS
De visie die schrijver W.F. Hermans in zijn roman De donkere kamer van Damokles op de Tweede Wereldoorlog geeft, drukte enkele decennia lang zijn stempel op de Nederlandse films over de oorlog. Lees verder...


OVER HET ONTSTAAN VAN DE SPAANSE BURGEROORLOG (1936-1939)
Een andere analyse van de oorzaken van de Spaanse Burgeroorlog.
Voor de meeste revoluties, omwentelingen en verkiezingsuitslagen geldt: tegenover de massa's die vanwege hun overwinning juichend over straat gaan – zij worden vaak 'het volk' genoemd – staan massa's die thuis zitten te kniezen. En vaak vormen deze thuiszitters een bijna even groot gedeelte van de bevolking of zelfs de meerderheid. Overwinnaars die daar geen oog voor hebben, krijgen vroeg of laat de rekening gepresenteerd.
Lees verder in Euforie en ontnuchtering

Meer over dit onderwerp op de Startpagina Spaanse Burgeroorlog


ÉMILE ZOLA: JOURNALIST IN OORLOGSTIJD
De Franse schrijver Émile Zola werd behalve van zijn romans bekend door zijn stellingname in de Dreyfuss-affaire. In tijd van oorlog werkte hij ook als verslaggever. Lees verder...


ARISTOCRATEN, YVERAARS EN SLIJMGASTEN - IN TIEN STAPPEN DOOR DE FRANSE TIJD (1794-1815)

Lees hier het gratis online boekje door Hans Schoots.

Een overzicht van de Franse Tijd in Nederland in tien hoofdstukken - oorspronkelijk artikelen in Historisch Nieuwsblad. Op basis van de actuele literatuur, aangevuld met links naar andere gratis boeken online en radioprogramma's.

______________________________________________

MODERNE KUNST EN DE IDEOLOGIEËN VAN DE 20STE EEUW

In twee recente boeken over kunstgeschiedenis wordt de relatie tussen het modernisme in de beeldende kunsten en de politieke ideologieën van de twintigste eeuw aan de orde gesteld. In The Liberation of painting. Modernism and Anarchism in Avant Guerre Paris stelt de Amerikaanse Patricia Leighten dat de moderne kunst van voor de Eerste Wereldoorlog sterk werd beïnvloed door het anarchisme. In Kunstenaars van de Kultuurkamer concludeert de Nederlandse Claartje Wesselink dat de Nederlandse kunstwereld, met Stedelijk Museumdirecteur Willem Sandberg voorop, er na de Tweede Wereldoorlog toe neigde realistische kunst als moreel 'fout' te beschouwen en abstracte kunst als 'goed'.

Dan had Willem Sandberg daarin ongelijk. In Nederland was de meest vooraanstaande kunstenaar in het verzet tegen bezetting en antisemitisme de welhaast classicistische beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen, terwijl modernistische kunstenaars zich wereldwijd wisten te verbinden met alle grote ideologieën van de eeuw: het kapitalisme, het communisme, het fascisme, het nazisme en inderdaad ook het anarchisme. Omgekeerd wisten al deze denkrichtingen en maatschappijen het modernisme te incorporeren. Ook het nazisme, waarvan wel de foto's van Hitler boven de maquettes van een classicistisch nieuw centrum van Berlijn bekend zijn, maar niet het feit dat de meeste utiliteitsbouw in nazi-Duitsland modernistisch was. Uitgesproken modernistische filmmakers als Leni Riefenstahl en Walter Ruttmann waren er prominenten.

Het artikel 'The avant-garde's adaptability to the ideologies of the 20th century' gaat uitvoerig op deze kwesties in, met de avant-gardefilm als uitgangspunt, maar een blik op de maatschappelijke positie van de hele moderne kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw. Lees verder…


DE CULTUUR VAN MADRID
Voor de reiziger die verder wil kijken dan de oppervlakte van de Madrileense cultuur is het boek Ongenaakbaar Madrid onmisbaar.

Redactie Arjen Fortuin en Hans Schoots, met bijdragen van een groot aantal prominente Spanjekenners uit Nederland en Vlaanderen.

'In Ongenaakbaar Madrid is de liefde voor Madrid voelbaar aanwezig... Een onweerstaanbare uitnodiging tot een bezoek aan de stad...' (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Inhoudsopgave... (boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)


COLUMNS IN DE FILMKRANT
'Filmhistoricus Hans Schoots legt maandelijks de filmkritiek op de sofa', luidde de aanhef van de column 'Analyze this' in de Filmkrant.
Lees verder...


Alle teksten op deze site © Hans Schoots

Ontwerp en websitebouw: Rob Zeeman, Amsterdam
Redactie en websitebeheer: Hans Schoots

Foto's in de menubalk boven v.l.n.r.: De Newyorkse gangsterbaas Abe Reles doodgeschoten / Architect Mies van der Rohe in Chicago (r.) / Communistenleider Paul de Groot / Hitlers favoriete filmregisseur Leni Riefenstahl