WELKOM OP DE WEBSITE VAN HANS SCHOOTS
onafhankelijk onderzoeker en schrijver


LAATSTE UPDATE DINSDAG 24 NOVEMBER 2015

Contact: hschoots@wxs.nl

Zie ook Publicatielijst en Schoots Publicaties en Producties
Niet meer op Twitter of Facebook

Check out Hans Schoots op Academia.edu > Onder meer het complete boek Van Fanfare tot Spetters. Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig is er gratis te downloaden!




Op deze pagina:
OORLOG EN VREDE: ... 9/11 ... Vietnam ... Tweede Wereldoorlog ... Spaanse Burgeroorlog ... Franse Tijd ...

EN VERDER ... Moderne kunst en de ideologieën van de Twintigste Eeuw ... Reizen naar Madrid

Op de Nieuwspagina:
Twee jaar Stromenland ... Boris van der Ham ...
schilder Bert Haanstra ... Scheepsbouw .... Bert Haanstra filmer van Nederland ... de Hollandse Documentaire School ... Van Fanfare tot Spetters ... biografie Joris Ivens ... Spaanse Burgeroorlog ... Spaarnestad ...



Fotograaf Robert Capa op D-Day. Foto David Scherman >

 



BUITENLANDCOMMENTAREN ______________________________

5 - HEDENDAAGSE LEIDERS
Volgens de berichten heeft de Turkse luchtmacht op 24 november een Russisch gevechtsvliegtuig neergeschoten bij de Turks-Syrische grens. De Turken zeggen dat het toestel boven Turks grondgebied vloog en de Russen ontkennen dat. Dit gebeuren is op zich al lastig genoeg in de tegenwoordige gespannen verhoudingen, maar wat er een echt drama van kan maken, is dat de leiders van beide betrokken partijen bekende leugenaars zijn.

Poetins ontkenningen over de betrokkenheid van Rusland bij de strijd van Oekraïense separatisten hoeven geen toelichting. Ook Erdogan is allesbehalve onbesproken. In Turkije vond nog maar wat weken geleden een aanslag plaats op een vreedzame Koerdische demonstratie waarbij talrijke doden vielen. Zelfs onder niet-Koerden in Turkije vermoedden velen dat handlangers van Erdogan erachter zaten.

Ook wanneer dit niet zo was: alles wijst er wel op dat hij met het oog op de recente verkiezingen een nieuw oorlogje tegen de Koerden is gaan voeren. Dit volgens het motto dat onrust de kiezers doet verlangen naar iemand die orde schept. Erdogan is evengoed als Poetin bereid een situatie zo nodig met geweld naar zijn hand te zetten, zonder zich veel aan te trekken van de internationale verhoudingen.

Bij het nu neergeschoten gevechtsvliegtuig zijn vier scenario's denkbaar.

Volgens het eerste is het zo gegaan als Turkije zegt. Het vliegtuig was zonder toestemming in het Turkse luchtruim, is herhaaldelijk gewaarschuwd en daarna beschoten. Hoewel de Russen graag anders suggereren, zijn hun vliegtuigen niet erg sophisticated en is het heel goed mogelijk dat er vanaf hun vlakbij gelegen basis in Syrië een uit koers is geraakt. In dat geval mogen we hopen dat de Russen hun fout na wat vijven en zessen toegeven.

Een tweede mogelijkheid is dat het Russische vliegtuig met opzet boven Turks grondgebied vloog. Poetins wegen zijn vaak ondoorgrondelijk, dus je weet nooit. De enige te bedenken reden zou zijn dat Rusland Turkijes weerbaarheid wilde testen. Maar wat heeft het daaraan?

Een derde optie is dat het vliegtuig niet door Turkije maar vanaf de grond door een Turkmeense (pro-Turkse) militie in Syrië is neergeschoten en Ankara de verantwoordelijkheid op zich neemt omdat een conflict met Rusland goed uitkomt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten - doorgaans uitstekend geinformeerd - meldde op de 24ste dat het vliegtuig door een militie was getroffen. Een Turkmeense militie claimt in ieder geval de twee piloten te hebben doodgeschoten, wat een schending van het oorlogsrecht zou zijn.

In die lijn ligt ook het vierde scenario, dat het toestel niet boven Turkije vloog, maar toch door Turkse vliegtuigen is beschoten. Voor Turkije zijn er aan de zuidgrens vanouds twee grote vijanden: de Syrische president Assad en de Koerden. Pas op een verre derde plaats komt IS. De Russische aanwezigheid is Erdogan een doorn in het oog, en zeker ook het feit dat er na de IS-aanslagen in Parijs wat toenadering tussen het Westen en Moskou lijkt te ontstaan. Dan kan het creëren van zo'n incident mooi roet in het eten gooien.

In ieder geval kunnen de NAVO-bondgenoten zich nu beter verre houden van 'Artikel 5', dat zegt dat een aanval op één NAVO-land een aanval op allen is. Het is de vraag of er meer aan de hand is dan een misverstand, en wanneer er een aanvaller was, is nog maar de vraag wie. Het zou weleens lang kunnen duren voordat de waarheid hierover is achterhaald.

Ook kunnen ze beter eerst het boek De slaapwandelaars van Christopher Clark lezen, waaruit duidelijk wordt hoe Europa mede door een aaneenrijging van incidenten, voorvalletjes en vooroordelen de Eerste Wereldoorlog is ingerommeld, met 16 miljoen doden als resultaat.
HS, 24-11-2015

4 - 'FALED STATES' HEBBEN OOK EEN TOEKOMST (1 – Irak)
Een nieuwe trend onder commentatoren over de toestand in Syrië en Irak is te constateren dat deze twee landen 'faled states' (mislukte staten) zijn. Er is een nog recentere mode, om ook België een faled state te noemen, maar daar gaat het hier even niet over. De onderliggende boodschap bij zulke commentaren is: eigenlijk is er niets meer aan te doen.

In het geval van Irak zijn de oorzaken voor het uiteenvallen bekend: de Tweede Golfoorlog waarin Saddam Hoessein werd verdreven, heeft allesbehalve de houdbare democratische staat gebracht die de invasiemachten zich voorstelden. Misschien wordt het tijd eindelijk officieel te erkennen dat Irak uit drie min of meer zelfstandige eenheden bestaat. Dat is inmiddels geen achteruitgang meer, maar een wenkend toekomstperspectief. De autonome Koerdische regio bestaat al en is haar bewoners ten goede gekomen. Laat de soennieten en de sjiieten ook hun eigen autonome gebieden vormen. Voor de soennieten zou dat eindelijk een echte reden zijn om zich tegen de eveneens soennitische IS-terreur te verzetten: van sjiitische milities die de regering in Bagdad steunen hebben ze tot op heden weinig goeds te verwachten gehad. Roep na internationaal overleg en lichte druk op Bagdad de soennitische autonome regio uit - ook al is hij momenteel nog grotendeels in handen van het legertje illegaal ongeregeld dat IS heet - en geef de sjiieten hun eigen autonome regio, dan is Irak nog niet verloren!
HS, 21-11-2015

3 - EUROPESE SAMENWERKING
Frans Timmermans is al jaren zo ongeveer de model-Europeaan bij uitstek. Dat wil zeggen: optimistisch – anderen zeggen 'utopistisch' – over de mogelijkheid met centralistisch beleid verschillen binnen Europa weg te werken. Maar juist nu het erop aankomt en Europese samenwerking meer nodig en mogelijk is dan voorheen, laat hij het afweten. 'Dat heb ik nooit eerder gehad,' zei hij op de Huis van Europalezing in Amsterdam (9-11-2015). 'Er komen zoveel dingen samen die ons als samenleving in het hart raken, dat ik niet meer als ondenkbaar zie dat we weer de confrontatie zoeken in plaats van de samenwerking.' Zijn constatering dat 'de politieke elite' - waarvan hij een belangrijke exponent is - hierop 'geen antwoord' heeft, mogen we rustig pijnlijk noemen.

Timmermans doelde vooral op de meningsverschillen tussen Europese landen over de vluchtelingencrisis. Je zou zeggen dat wanneer dingen ons 'in het hart raken' dat reden te meer is voor onderlinge toenadering. Nu per maand honderdduizenden vluchtelingen Europa binnenkomen, de betrekkingen met buurland Rusland wankel zijn, er in een aantal landen aan de zuidkant van Europa oorlog woedt en de terreur in Europa zelf toeneemt, zou je denken dat gemeenschappelijk optreden tegenover deze problemen en bedreigingen eerste prioriteit heeft. Het is de politieke elite zelf, die deze draai nog altijd niet weet te maken en zijn energie blijft steken in het op de vingers tikken van andere Europeanen wanneer die een wat afwijkende opvatting hebben over de vraag hoe Europa zich het beste kan beschermen. Dat is ook onderlinge confrontatie zoeken in plaats van samenwerking.
HS, 14-11-2015



2 - HEERLIJKE KOUDE OORLOG
Wie had kunnen denken dat we nog eens met weemoed terug zouden kijken op de Koude Oorlog. De atoombom dreigde – maar dat is nu ook zo. Onderwijl waren de verhoudingen in de wereld tamelijk helder: alle internationale conflicten werden mede bepaald door de relatie tussen de twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjetunie. Zelfs China was van bescheiden belang, omdat het naar binnen gekeerd was en economisch en militair zwak. Er waren natuurlijk oorlogen, bijvoorbeeld in Korea (waar China dan weer wel een hoofdrol speelde), in Vietnam en tussen Israël en zijn Arabische buren, en de bijna-oorlog rond Cuba, maar uiteindelijk waren er twee plaatsen waar de grenzen van deze conflicten werden getrokken: Washington en Moskou. Achteraf moeten we constateren dat de leiders in deze twee hoofdsteden het er op dit punt, ondanks hun tegengestelde wereldbeschouwing, redelijk goed vanaf hebben gebracht. Er is geen derde wereldoorlog uitgebroken en er is na 1945 nooit meer een atoombom gegooid, al is het een paar keer op het randje geweest. Er waren regionale conflicten, maar ze groeiden niet uit tot ongecontroleerde veenbranden waar niemand vat op had.

Goeie ouwe tijd? Je zou het haast zeggen. Het lijkt er nu op dat elk land en elke boevenmilitie naar willekeur zijn eigen gewelddadige gang kan gaan. Oorlogsomstandigheden en coalities veranderen per week en elke stap van deze of gene leidt tot een niet voorziene volgende. Zo zijn er inmiddels Iraanse strijders in Syrië om Bashar al-Assad te ondersteunen, met als niet geringe bijkomstigheid dat ze daarmee tevens aan de grenzen van Israël staan. In het verleden hebben Assad en zijn vader tientallen jaren in een soort half-vreedzame co-existentie met Israël geleefd. Maar blijven de Iraniërs ter plekke zich daaraan onderschikken? En wat te denken van Turkije, een NAVO-bondgenoot met zijn eigen agenda, ook wanneer die diametraal tegenover die van de rest van de NAVO staat. Waar staat Turkije eigenlijk over vijf jaar? Het zijn maar enkele recente voorbeelden van een toestand waarin velen denken hun eigen gang te moeten gaan en een moorddadige chaos zich uitstrekt van de Sahara, Libië, Zuid-Soedan en Somalië tot Afghanistan en Pakistan aan toe.

Dat zoiets in de Koude Oorlog niet kon, kwam voor een deel door De Bom. Washington en Moskou moesten met die wederzijdse dreiging boven het hoofd een behoedzame politiek voeren, die ook inhield dat ze conflicten in hun invloedssfeer in toom hielden – niet dat dit altijd verheffend was. Maar ook de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog werkten door. De samenwerking tussen de Britse conservatief Winston Churchill, de Amerikaanse liberal Franklin D. Roosevelt en de Sovjet- eh.. stalinist Josef Stalin tegen Hitler-Duitsland, was een groot succes. Gigantische onderlinge tegenstellingen tussen deze drie grootmachten bleken wanneer het erop aan kwam opzij gezet te kunnen worden om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Het zou de wereldvrede ten goede komen wanneer ook de grootmachten van vandaag ondanks onderlinge aversies meer hun gezamenlijke verantwoordelijkheid namen. Maar dan is de vraag nog hoe?
HS, 6-11-2015

1 - HILLARY IS OUDE POLITIEK
Voor de Amerikanen zijn de presidentsverkiezingen van 2016 vooral een binnenlandse kwestie. Voor ons in Europa ziet het er een beetje anders uit: de veiligheid van ons continent is – of we het leuk vinden of niet – voor een belangrijk deel afhankelijk van Amerikaanse steun. Zoals ook de Amerikaanse buitenlandse- en defensiepolitiek in de rest van de wereld van immens belang voor ons zijn.

Presidentskandidaat Hillary Rodham Clinton (D) heeft zich in het verleden een voorstander betoond van het bewerkstelligen van 'regime change' in andere landen. Zij stemde voor de Irakoorlog van 2002, die op een drama voor dat land is uitgelopen: op de puinhopen ontsproot IS. In 2011 was zij minister van buitenlandse zaken onder President Barack Obama. Zij vindt nog steeds dat het militaire ingrijpen in Libië van dat jaar terecht was (Washington Post, 14 oktober 2015; CNN-debat democratische kandidaten in Las Vegas). Luchtstrijdkrachten van de Verenigde Staten en enkele Europese landen gaven toen de doorslag bij het verdrijven van dictator Moammar al-Kadhafi, waarna er een totale chaos uitbrak waarin krijgsheren en moslimterroristische groepen vrij spel kregen.

Clinton was ook degene die tegenover Obama's aarzelingen openlijk pleitte voor harder optreden tegen dictator Bashar al-Assad in Syrië. De vraag of dit ertoe kon leiden dat ook daar moslimterroristen de lachende derden zouden worden, speelde in haar overwegingen blijkbaar geen grote rol. Dan was Obama's positie verre te verkiezen. Hij had gezegd dat er een rode lijn was die door Assad niet mocht worden overschreden, maar deed niets toen Assad in 2013 toch over die lijn ging door zenuwgas te gebruiken. Obama maakte hierdoor geen sterke indruk, maar wanneer hij Hillary's raad had opgevolgd, was dat heel wat erger geweest. Het liep uiteindelijk met een sisser af omdat Rusland Assad tot het opgeven van zijn gifgas bracht. Hillary's strategie had ertoe kunnen leiden dat (1) Rusland - met passieve steun van China - toen al deel was gaan nemen aan de oorlog om bondgenoot Assad te steunen; (2) Assad dan mogelijk sterker in plaats van zwakker was geworden, en (3) wanneer Assad alsnog was verzwakt, eerder het moslimterrorisme daarvan had geprofiteerd dan de democratische krachten in Syrië. De neiging van het Westen om in allerlei landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika meerderheden met democratische en westerse waarden te ontwaren is een fout gebleken in onder meer Irak, Libië en Egypte. Dat het in Syrië anders zou zijn, is nooit erg overtuigend beargumenteerd. Het lijkt nog steeds waarschijnlijker dat een militaire nederlaag van Assad het moslimterrorisme ruimte geeft dan dat die tot democratie leidt.

De Amerikaanse en deels Europese politiek van het afdwingen van 'regime change' en de export van democratie heeft in Europa's directe omgeving rampen veroorzaakt. Het feit dat Hillary Clinton haar standpunten hierover nog steeds verdedigt, belooft weinig goeds voor de toekomst. Obama heeft wat dit betreft meer gelijk dan zij. Wat de andere presidentskandidaten vinden - de schreeuwlelijken daargelaten - is nog niet erg duidelijk. Het is dit keer dan ook jammer dat er geen derde ambtstermijn voor het Witte Huis mogelijk is.
HS, 15-10-2015


OORLOG EN VREDE __________________________________________


ESCAPISME MAG
Toen Frans Afman, de bestuursvoorzitter van het Nederlands Filmfestival in Utrecht, acht dagen na 9/11 het festival opende met verwijzing naar 'de strijd voor het behoud van vrijheid en democratie' die Amerika voerde, wekten zijn emoties eigenlijk vooral bevreemding bij de aanwezigen.
Lees verder...


PETER ARNETT - LIVE FROM THE BATTLEFIELD
Toen Peter Arnett wereldberoemd werd met live-verslagen van de bombardementen op Bagdad in de Eerste Golfoorlog, was hij al dertig jaar reporter op de slagvelden van vele landen. De helft van zijn memoires met de titel Live from the Battlefield gaan over Vietnam waar hij van 1962-1975 werkte. Lees verder...


APOCALYPSE NOW: 'HET ULTIEME THEMAPARK'
Francis Ford Coppola's Apocalypse Now blijft een grootse film over het menselijk tekort, maar wie, voor zover via een speelfilm mogelijk, dichter bij de realiteit van de Vietnamoorlog wil komen, kan misschien beter Full Metal Jacket, Platoon of The Deerhunter bekijken. Lees verder...


JORIS IVENS AND VIETNAM: ENTANGLEMENTS AT THE SEVENTEENTH PARALLEL
Film makers Joris Ivens and Marceline Loridan hardly knew the backgrounds of the war that was raging at Vietnams seventeenth parallel, but made an influential film about it. Read more...


NAWEEËN VAN DE VIETNAMOORLOG: IVENS' PRISONERS DILEMMA
Over Amerikaanse krijgsgevangenen in Noord-Vietnam. Lees verder... English follows Dutch


WANDADEN VAN DE WEHRMACHT IN OOST-EUROPA
De Duitse Wehrmacht liet zich gebruiken als instrument voor Hitlers rassenpolitiek. Lees Verbrecherischen Befehle


PROPAGANDAFILMS UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
Het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam wijdde ooit een programma aan propagandafilms uit de Tweede Wereldoorlog. Lees verder...


DE WEG NAAR DE AFGROND - ERNST JÜNGER EN DUITSLAND
Een conservatieve Duitse officier werd na de Tweede Wereldoorlog symbool van verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. Lees verder...


PARIJS NA DE BEVRIJDING
De Britse historicus Antony Beevor heeft terecht veel aandacht en veel lezers getrokken met zijn boeken over de Slag bij Stalingrad en de ondergang van Berlijn in 1945. Zijn Nederlandse uitgever heeft daarna ook een boek van hem uit 1994 in vertaling uitgebracht: Parijs na de bevrijding. Bedoeld wordt de bevrijding van Parijs in 1944, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw een bijzonder lezenswaardig boek. Lees verder…


DE TWEEDE WERELDOORLOG ALS SPIEGELPALEIS
De visie die schrijver W.F. Hermans in zijn roman De donkere kamer van Damokles op de Tweede Wereldoorlog geeft, drukte enkele decennia lang zijn stempel op de Nederlandse films over de oorlog. Lees verder...


OVER HET ONTSTAAN VAN DE SPAANSE BURGEROORLOG (1936-1939)
Een andere analyse van de oorzaken van de Spaanse Burgeroorlog.
Voor de meeste revoluties, omwentelingen en verkiezingsuitslagen geldt: tegenover de massa's die vanwege hun overwinning juichend over straat gaan – zij worden vaak 'het volk' genoemd – staan massa's die thuis zitten te kniezen. En vaak vormen deze thuiszitters een bijna even groot gedeelte van de bevolking of zelfs de meerderheid. Overwinnaars die daar geen oog voor hebben, krijgen vroeg of laat de rekening gepresenteerd.
Lees verder in Euforie en ontnuchtering

Meer over dit onderwerp op de Startpagina Spaanse Burgeroorlog


ÉMILE ZOLA: JOURNALIST IN OORLOGSTIJD
De Franse schrijver Émile Zola werd behalve van zijn romans bekend door zijn stellingname in de Dreyfuss-affaire. In tijd van oorlog werkte hij ook als verslaggever. Lees verder...


ARISTOCRATEN, YVERAARS EN SLIJMGASTEN - IN TIEN STAPPEN DOOR DE FRANSE TIJD (1794-1815)

Lees hier het gratis online boekje door Hans Schoots.

Een overzicht van de Franse Tijd in Nederland in tien hoofdstukken - oorspronkelijk artikelen in Historisch Nieuwsblad. Op basis van de actuele literatuur, aangevuld met links naar andere gratis boeken online en radioprogramma's.

______________________________________________

MODERNE KUNST EN DE IDEOLOGIEËN VAN DE 20STE EEUW

In twee recente boeken over kunstgeschiedenis wordt de relatie tussen het modernisme in de beeldende kunsten en de politieke ideologieën van de twintigste eeuw aan de orde gesteld. In The Liberation of painting. Modernism and Anarchism in Avant Guerre Paris stelt de Amerikaanse Patricia Leighten dat de moderne kunst van voor de Eerste Wereldoorlog sterk werd beïnvloed door het anarchisme. In Kunstenaars van de Kultuurkamer concludeert de Nederlandse Claartje Wesselink dat de Nederlandse kunstwereld, met Stedelijk Museumdirecteur Willem Sandberg voorop, er na de Tweede Wereldoorlog toe neigde realistische kunst als moreel 'fout' te beschouwen en abstracte kunst als 'goed'.

Dan had Willem Sandberg daarin ongelijk. In Nederland was de meest vooraanstaande kunstenaar in het verzet tegen bezetting en antisemitisme de welhaast classicistische beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen, terwijl modernistische kunstenaars zich wereldwijd wisten te verbinden met alle grote ideologieën van de eeuw: het kapitalisme, het communisme, het fascisme, het nazisme en inderdaad ook het anarchisme. Omgekeerd wisten al deze denkrichtingen en maatschappijen het modernisme te incorporeren. Ook het nazisme, waarvan wel de foto's van Hitler boven de maquettes van een classicistisch nieuw centrum van Berlijn bekend zijn, maar niet het feit dat de meeste utiliteitsbouw in nazi-Duitsland modernistisch was. Uitgesproken modernistische filmmakers als Leni Riefenstahl en Walter Ruttmann waren er prominenten.

Het artikel 'The avant-garde's adaptability to the ideologies of the 20th century' gaat uitvoerig op deze kwesties in, met de avant-gardefilm als uitgangspunt, maar een blik op de maatschappelijke positie van de hele moderne kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw. Lees verder…


STEDENREIS MADRID
Voor de reiziger die verder wil kijken dan de oppervlakte van de Madrileense cultuur is het boek Ongenaakbaar Madrid onmisbaar.

Redactie Arjen Fortuin en Hans Schoots, met bijdragen van een groot aantal prominente Spanjekenners uit Nederland en Vlaanderen.

'In Ongenaakbaar Madrid is de liefde voor Madrid voelbaar aanwezig... Een onweerstaanbare uitnodiging tot een bezoek aan de stad...' (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Inhoudsopgave... (boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)


COLUMNS IN DE FILMKRANT
'Filmhistoricus Hans Schoots legt maandelijks de filmkritiek op de sofa', luidde de aanhef van de column 'Analyze this' in de Filmkrant.
Lees verder...


Alle teksten op deze site © Hans Schoots

Ontwerp en websitebouw: Rob Zeeman, Amsterdam
Redactie en websitebeheer: Hans Schoots

Foto's in de menubalk boven v.l.n.r.: De Newyorkse gangsterbaas Abe Reles doodgeschoten / Architect Mies van der Rohe in Chicago (r.) / Communistenleider Paul de Groot / Hitlers favoriete filmregisseur Leni Riefenstahl